ประตูม้วนอาจดูเหมือนๆกันแต่ในรายละเอียดแล้วมีความแตกต่างกันมากมายไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ ระบบประตูม้วน ว่าควรใช้ระบบมือผลัก ระบบรอกโซ่ หรือระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ วัสดุที่ใช้ที่มีทั้งแบบลอนเหล็ก หรือ ลอนสแตนเลส แบบโปร่ง แบบทึบ ความหนาของวัสดุก็มีหลายขนาด หลายเกรด หลายสี อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบ ก็มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เหมือนกัน

.. ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ท่านได้เลือกผู้ติดตั้งประตูม้วนที่มีความเข้าใจในรายละเอียดองงานเพียงพอ?

เพราะหากเลือกช่างที่ไม่มีความชำนาญงานแล้ว จะเกิดปัญหาตามมาภายหลังอย่างมากมาย อาทิเช่น ล็อคพื้นที่ต้องเตรียมงานก่อนการเทพื้น หากใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน อาจจะต้องทำการทุบพื้นเพื่อแก้ไข ซึ่งความแข็งแรงของล็อคพื้นก็อาจจะไม่เท่ากับงานที่ไม่ต้องแก้ไข หรือหากเลือกใช้วัสดุใบลอนไม่เหมาะสม ใบลอนบางเกินไป ก็จะมีผลต่ออายุการใช้งานและความแข็งแรง การเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ ก็จะเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยของทรัพย์สินหรือชีวิตภายในอาคาร

โดยหลักการแล้วก่อนการติดตั้งประตูม้วน ท่านควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อทำความเข้าใจถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ เช่นหากสถานที่ติดตั้งใกล้ชายทะเลท่านควรเลือกใช้ใบลอนสแตนเลสที่มีความคงทนต่อสภาพอากาศ ไม่เป็นสนิม หรือหากขนาดประตูมีความกว้างมากๆก็ต้องเลือกใช้ใบลอนที่มีความหนากว่าปกติ เพื่อความแข็งแรง ปลอดภัย ทนทาน หรือหากประตูมีน้ำหนักมากเกินไปก็ต้องใช้ระบบรอกโซ่หรือมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดประตู เป็นต้น

การเลือกใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆก็มีความสำคัญ อาทิเช่น เพลาประตู ระบบล็อค แม่กุญแจ ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ รีโมท ล้วนมีความสำคัญ หากอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบเป็นประตู ไม่แข็งแรงเพียงพอ  ก็อาจเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตภายในอาคารได้  ..  ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานตามหลักอุตสาหกรรม และมีความปลอดภัยต่อการใช้งานเท่านั้น

ประตูม้วนระบบรอกโซ่ หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก เพลาประตูควรเป็นแบบตันที่มีความแข็งแรงสูง ในส่วนระบบมือผลัก สามารถใช้เพลาสปริงได้ เพราะไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก .. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้แน่ใจก่อนการติดตั้ง

ช่างผู้ชำนาญงาน สามารถแนะนำการเลือกใช้ระบบประตูม้วนให้ตรงตามความต้องการ การเลือกใช้ประเภทของใบลอน ลอนเดี่ยว ลอนคู่ ลอนเหล็ก ลอนสแตนเลส ขนาดของใบลอน ใบเล็ก ใบใหญ่ ใบใหญ่พิเศษ ความหนาของใบลอน ให้ได้ตรงตามการใช้งาน รวมไปถึงการออกแบบเลือกใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ประตูม้วนที่มีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย และ มีอายุการใช้งานยาวนาน