บริษัท เซกิชัตเตอร์ จำกัด (Seiki Shutters Co., Ltd.)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105547105626

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 0315 0901 6

เลขที่ 47  ซ.พระยามนธาตุฯ แยก 9
ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  10150
โทรศัพท์ : 02-899 7630, 02-899 8352, 02-899 8347
โทรสาร : 02-899 7925
email: seiki-shutters@hotmail.com

มือถือ : 096 838 8767
LINE : 096 838 8767

เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ (8.00 น. – 17.00 น.)

หากท่านต้องการให้ทางบริษัทฯเข้าไปประเมินหน้างาน กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุ
ชื่อ-นามสกุล (Name) บริษัท (Company)
เบอร์โทรติดต่อ (Phone) อีเมล (Email Address)
รายละเอียดของงานและการเดินทางโดยสังเขป (Site Details)

7 + 12 =

*ทางบริษัทฯยินดีให้บริการเฉพาะเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีต่างจังหวัดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม