ประตูม้วนระบบรอกโซ่

ประตูม้วนระบบรอกโซ่ เหมาะสำหรับใช้งานเฉพาะ กรณีบานประตูมีน้ำหนักมาก ไม่สามารถใช้แรงผลักได้ ข้อดีของระบบรอกโซ่คือ ช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดประตูที่มีน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดี มีความปลอดภัยสูง โดยมากใช้ในอาคาร โรงงาน ขนาดใหญ่ ที่มีความจำเป็นต้องใช้บานประตูที่มีขนาดความกว้างมากๆ ระบบรอกโซ่ อาศัยการทำงานของชุดรอกโซ่และระบบสปริงในเวลาเดียวกัน ทำให้การเปิดปิดประตูทำได้โดยง่าย และมีความปลอดภัยสูง

ระบบรอกโซ่มีส่วนประกอบหลักๆสำคัญๆได้แก่ ล็อคพื้น เสาข้าง เพลาตัน ใบลอนประตู ฝาครอบ ชุดกุญแจประตู  และชุดรอกโซ่

สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้หลากหลาย ไม่ต่างจากระบบมือผลัก อาทิ ใบลอนเหล็ก ใบลอนสแตนเลส เลือกขนาดใบลอนที่ความหนาต่างๆ ตามต้องการ โดยมากระบบรอกโซ่มักใช้กับบานประตูที่มีขนาดใหญ่ จึงควรเลือกใช้ใบลอนที่มีความหนาและใบลอนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ ไม่ควรใช้ใบลอนที่มีขนาดเล็กและบางจนเกินไปเพราะจะทำให้บานประตูไม่มีความแข็งแรง เกิดอาการแอ่นกลาง และแกว่งกระพือจนเกิดเสียงดังเวลาลมพัดได้ ทั้งนี้สามารถเทียบเคียงการเลือกขนาดใบลอนที่เหมาะสมกับระบบรอกโซ่ได้ตามตาราง

ความหนา มม. ขนาด ความกว้างหลัง
ผ่านการรีด ซม.
จำนวนใบต่อ
ความสูง ม.
ขนาดประตูที่เหมาะสม
โดยประมาณ
ลอนเดี่ยว 0.6 ใหญ่ 9 13 กว้าง 6 ม. สูง ม.
0.9 ใหญ่ 9 13 กว้าง 6 ม. สูง ม.
1.0 ใหญ่พิเศษ 11 10 กว้าง 7 ม. สูง ม.
1.2 ใหญ่พิเศษ 11 10 กว้าง 7 ม. สูง ม.
ลอนคู่ 0.4 ใหญ่ 9 13 กว้าง 6 ม. สูง ม.
0.6 ใหญ่ 9 13 กว้าง 6 ม. สูง 6 ม.

ระบบรอกโซ่ สามารถใช้กับบานประตูที่มีขนาดความกว้าง 10-12ม. เลยก็ได้ ทั้งนี้ควรให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้แนะนำถึงรายละเอียดการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ประตูม้วนต่างๆตามความเหมาะสม หรือ ติดต่อเรา เพื่อรับคำปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย