ประตูม้วนระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ

 

 

ประตูม้วนระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้งานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบานประตูขนาดทั่วไปสำหรับอาคารพาณิชย์ โรงรถ หรือบานประตูขนาดใหญ่สำหรับ โกดัง โรงงาน เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ควบคุมการเปิดปิดด้วย สวิตซ์ไฟฟ้า หรือ ด้วยรีโมทคอนโทรลเลอร์ (อุปกรณ์เสริม)สำหรับควบคุมการเปิดปิดจากระยะไกล สามารถตั้งรหัสการเปิดปิดได้กว่าล้านรหัส จึงมีความปลอดภัยสูง สามารถปรับการใช้งานเป็นระบบรอกโซ่ได้ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง มีช่องจัดเก็บชุดรอกโซ่เป็นสัดส่วน สวยงาม นอกจากนี้ยังมีระบบเซนเซอร์ เพื่อหยุดการทำงานอัตโนมัติ ช่วยป้องกันอันตรายแก่ทรัพย์สินและบุคคล เมื่อมีสิ่งกีดขวางการทำงานของระบบ

ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติมีส่วนประกอบหลักๆสำคัญๆได้แก่ ล็อคพื้น เสาข้าง เพลาตัน ใบลอนประตู ฝาครอบ ชุดกุญแจประตู ชุดรอกโซ่ ชุดมอเตอร์ ชุดสวิตซ์ไฟฟ้าควบคุมการเปิดปิด รีโมทคอนโทรล (อุปกรณ์เสริม) ระบบเซนเซอร์ประตู (อุปกรณ์เสริม)

สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้หลากหลาย อาทิ ใบลอนเหล็ก ใบลอนสแตนเลส ใบลอนทึบ ใบลอนโปร่ง เลือกขนาดใบลอนที่ความหนาต่างๆ ตามต้องการ ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างและความสูงของประตู สำหรับอาคารพาณิชย์อาจเลือกใช้ใบลอนขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ส่วน อาคารโกดัง หรือโรงงาน ควรเลือกใช้ใบลอนขนาดใหญ๋หรือขนาดใหญ่พิเศษ ทั้งนี้สามารถเทียบเคียงการเลือกขนาดใบลอนที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้าอัตโนมัติได้ตามตาราง

แบบ ความหนา มม. ขนาด ความกว้างหลัง
ผ่านการรีด ซม.
จำนวนใบต่อ
ความสูง ม.
ขนาดประตูที่เหมาะสม
โดยประมาณ
ลอนเดี่ยว 0.4 เล็ก 7 16 กว้าง 3 ม. สูง ม.
0.6 เล็ก 7 16 กว้าง 3 ม. สูง ม.
0.6 ใหญ่ 9 13 กว้าง 6 ม. สูง ม.
0.9 ใหญ่ 9 13 กว้าง 6 ม. สูง ม.
1.0 ใหญ่พิเศษ 11 10 กว้าง 7 ม. สูง ม.
1.2 ใหญ่พิเศษ 11 10 กว้าง 7 ม. สูง ม.
ลอนคู่ 0.4 ใหญ่ 9 13 กว้าง 6 ม. สูง ม.
0.6 ใหญ่ 9 13 กว้าง 6 ม. สูง 6 ม.

ทั้งนี้ควรให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้แนะนำถึงรายละเอียดการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ประตูม้วนต่างๆตามความเหมาะสม หรือ ติดต่อเรา เพื่อรับคำปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย