ด้วยผลงานคุณภาพ ประตูม้วนของเรา จึงเป็นที่ยอมรับทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย ธนาคาร และบริษัทห้างร้านชั้นนำ

ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี ที่ทางเราได้ให้บริการงานประตูม้วนคุณภาพ ทุกระบบ แก่หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย โครงการอาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านชั้นนำ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่ บจ.คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) บจ.ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ บจ.นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ในเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โครงการอาคารพาณิชย์บ้านพิศาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล โครงการอาคารพาณิชย์ทรัพย์ทวีโฮมแฟคทอรี่ 2 สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ บจ.ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร บจ. อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์  บจ.ท่าสยาม และ

อีกนับร้อยบริษัทที่ให้ความมั่นใจกับงานบริการประตูม้วนของเรา

 

บริษัท ที.ซี. ฟำร์มำซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด 

บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

 

บริษัท แมททีเรียลเวิลด์ จำกัด นิคมเหมราช

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หน้างาน จ.สมุทรสาคร


โครงการอาคารพาณิชย์บ้านพิศาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

โครงการอาคารพาณิชย์ทรัพย์ทวีโฮมแฟคทอรี่ 2 สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ

โครงการอาคารพาณิชย์รัสรินทร์ โฮมออฟฟิศ ประชาอุทิศ 111/1